สังคมก้มหน้า สังคมที่ไม่สนใจโลกแห่งความจริง

    ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก จนเกิดสังคมใหม่ที่เรียกว่าสังคมก้มหน้า เพราะเราไปไหนจะเห็นว่าแต่ละคนก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือจนติดเป็นนิสัย ไม่ว่าจะกิจกรรมใด ซึ่งการใช้สมาร์ทโฟนตลอดเวลา อาจทำให้การรับรู้ภายนอกของคนเราลดลง โดยทั่วไปสมองของคนเราไม่สามารถแบ่งการทำงานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน จึงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองคนเราต่ำลงขณะเล่นสมาร์ทโฟนอยู่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งกับตัวเราเองและผู้อื่น

การก้มหน้าเล่นสมาร์ทโฟนตลอดเวลานั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สังคมในปัจจุบันนั้นไม่สนใจต่อสิ่งรอบข้างและอยู่ในโลกของอินเตอร์เน็ตมากกว่าโลกแห่งความจริง เพราะด้วยปัจจุบันสมาร์ทโฟนมีขายมากขึ้นรวมถึงมีราคาที่ถูกกว่าเมื่อก่อนมากจึงทำให้คนส่วนใหญ่มีเครื่องมือติดต่อสื่อสาร เพื่อการทำงาน เพื่อการบันเทิง แม้ว่าจะมีความสะดวกสบายแต่การที่เรามัวแต่จ้องหน้าจอมือถือจนไม่สนใจต่อสิ่งรอบข้างเป็นผลให้เกิดอุบัติเหตุ หรือแม้แต่มีปัญหาด้านสายตาตามมา

ซึ่งเคยเกิดเหตุมาแล้วทั้งในประเทศไทยเราหรือต่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นผลจากการก้มหน้าเล่นมือถือขณะขับรถยนต์ ซึ่งมีการรณรงค์เรื่องนี้เป็นจำนวนมากเพราะนอกจากเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้ว จากการวิจัยังเผยอีกว่าการที่เราจ้องหน้าจอมือถือตลอดเวลานั้นทำให้แสงสีฟ้ากระทบกับดวงตาซึ่งเป็นผลระยะยาวส่งผลให้ดวงตาเสื่อมสมรรถภาพได้ นอกจากนี้การก้มหน้าเล่นมือถือนั้นยังส่งผลต่อบุคลิกภาพอีกด้วย รวมถึงเสี่ยงกับเรื่องนิ้วล็อกและเส้นเอ็นทำให้มีปัญหาตามมาอีก