เจาะลึกสังคมเมืองของญี่ปุ่น ตอน 2

   

         นอกจากการทำงานร่วมกับคนหมู่มากที่ไม่สามารถคิดแตกต่างจากคนอื่นๆได้ สังคมเมืองของการทำงานในญี่ปุ่นนั้นต้องทุ่มเทกับการทำงานเป็นสำคัญ ต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองรวมไปถึงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จะเห็นได้ชัดว่าคนญี่ปุ่นถูกปลูกฝังในเรื่องของระเบียบวินัยมาตั้งแต่เด็ก จนกลายเป็นพื้นฐานของลักษณะนิสัยเมื่อก้าวสู่วัยทำงาน

อีกทั้งค่านิยมที่ว่า ผู้ชายเป็นใหญ่ ซึ่งมีลักษณะค่านิยมคล้ายกับประเทศไทยสมัยก่อน ที่ผู้ชายต้องออกไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว แม้ว่าการทำงานจะไม่ได้มีเวลาให้กับครอบครัวเลยก็ตาม แต่ในปัจจุบันที่ยุคสมัยเปลี่ยนไป เศรษฐกิจ ค่าครองชีพต่างๆสูงขึ้น ทำให้ผู้หญิงก็สามารถทำงานช่วยเหลือครอบครัวได้ไม่จำเป็นต้องทำงานเป็นแม่บ้านเหมือนในอดีตที่ผ่านมา นอกจากนี้สังคมญี่ปุ่นนั้นเป็นการทำงานแบบกลุ่มองค์กรใหญ่ซึ่ง แต่ละคนต้องเอาตัวรอดและช่วยเหลือตัวเอง พวกเขาไม่สามารถปรึกษาครอบครัวได้เพราะถูกปลูกฝังให้รู้จักใช้ชีวิตและเอาตัวรอดเองเผชิญกับปัญหาต่างๆได้ หากมีเรื่องหนักใจไปปรึกษาครอบครัว คนในครอบครัวจะมองว่าคนๆนั้นไม่มีปะสิทธิภาพและไม่สามารถเอาตัวรอดได้ นั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนญี่ปุ่มมีความกดดัน เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถระบายความเครียดและปรึกษาปัญหาต่างๆกับครอบครัวหรือคนรอบข้างได้เลย นั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนญี่ปุ่นเกิดความเครียดสะสมและเป็นเหตุให้ฆ่าตัวตาย

การหางานก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง แม้ว่าในญี่ปุ่นนั้นจะมีอัตราการว่างงานที่ต่ำแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหางานได้เสมอไป ดังนั้นแล้วคนญี่ปุ่นที่ได้งานจะทุ่มเทให้กับงานมากจนเป็นส่วนหนึ่งของงานเลยก็ว่าได้ซึ่งการทุ่มเทให้กับงานนั้นก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพตามมาเช่นกัน ดังนั้นการทุ่มเทกับงานเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็อย่าลืมหาเวลาส่วนตัวบ้างเพื่อสุขภาพอาจส่งผลในอนาคต