กรุงเทพ ถูกจัดให้เป็นเมืองที่รถติดที่สุดในโลก

ปัญหาของสังคมเมืองทั่วโลกอันดับต้นๆคือ ปัญหาการจราจรซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ยังแก้ไขไม่ได้ ปัญหาดังกล่างกลายเป็นปัญหาระดับชาติภายในระยะเวลา 2-3 ปีนั้นมีการจัดอันดับเมืองที่รถติดที่สุดในโลก ซึ่งผลวิจัยเผยว่า กรุงเทพมหานคร คือเมืองที่รถติดที่สุดในโลกและผลชี้ว่าปัญหานี้แทบไม่มีทางที่จะกำจัดปัญหานี้ได้เลย จากข้อมูลจากจราจรของ INRIX ได้มีการประเมินสภาพการจราจรทั่วโลกระหว่างปี 2015 -2016 บ่งชี้ว่ากรุงเทพมหานคร ของประเทศไทยมีปัญหารถติดมากที่สุดในโลก ผลชี้ว่าคนไทยใช้เวลาเดินทางไปกลับราว 6 ชั่วโมง/วัน โดยเฉพาะในเขตเมืองช่วงเวลาเร่งด่วนบางคนใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมงภายในรถ ซึ่งเมื่อเฉลี่ยแล้ว คนไทยในเมืองใช้เวลาเดินทางราว 61 ชั่วโมง/ปี รองลงมาคือ ประเทศโคลอมเบียและอินโดนีเซีย ประมาณ 47 ชั่วโมง/ปี

ปัญหารถติดดังกล่าวนั้นมาจาก ระบบการขนส่งที่ดูเหมือนไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ พวกเขาจึงหันมาใช้รถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น รวมไปถึงประเทศไทยมีนโยบายปลอดภาษีสำหรับรถคันแรกด้วย นั้นทำให้มีคนเริ่มมีการซื้อรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น และเพิ่มปริมาณรถยนต์มากขึ้นด้วย โดยเฉพาะในเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพนั้นมีระยะเวลารถติดโดยถนนสายหนึ่งผู้คนใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเลยทีเดียว หากพูดกันง่ายๆคือ เหมือนนั่งอยู่บนถนนโดยที่ไม่เดินทางไปไหน ซึ่งเดินเท้านั้นยังเร็วกว่ามาก

ปัญหาของระบบขนส่งนั้นส่วนใหญ่แล้ว แม้ว่าจะนำความสะดวกสบายมาให้ผู้คนเช่น ระบบรถไฟฟ้าที่รวดเร็วต่อการเดินทาง แม้ว่ามีความรวดเร็วแต่รถไฟฟ้าก็ไม่เพียงพอต่อการรองรับของผู้คน จะเห็นว่าทุกวันรถไฟฟ้ามีคนหนาแน่นมากในทุกวัน  นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่คนหันมาใช้รถส่วนตัวมากขึ้นด้วย