สุดแออัด เผย ภาพผู้โดยสารรถไฟฟ้าในญี่ปุ่น

ในเมืองใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นนั้นประชากรในเมืองมักจะใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าอยู่บ้าน เนื่องจากคนญี่ปุ่นเห็นว่างานนั้นมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันอย่างมาก เพราะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการทำงาน ซึ่งในแต่ละวันชั่วโมงเร่งด่วนนั้นประชากรมักเดินทางไปทำงาน ส่วนใหญ่โดยใช้รถไฟฟ้าเป็นการเดินทางไปทำงาน ซึ่งมักจะเห็นภาพประชากรเดินไปมาจำนวนมาก ซึ่งประชากรในเมืองใหญ่อย่างโตเกียวนั้นมีจำนวนมากกว่าประชากรกรุงเทพถึง 2 เท่า การเดินทางนั้นจึงต้องใช้รถไฟฟ้าใต้ดินเป็นหลัก ซึ่งมีการเผยภาพของรถไฟใต้ดินที่มีผู้คนแออัดอย่างมาก เพื่อแข่งขันทำเวลาทำงานให้ทัน

มีการเผยภาพของช่างภาพชาวเยอรมันคนหนึ่งชื่อว่า Michael Wolf เขาเดินทางมาเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บภาพ เขาได้มีการถ่ายภาพสังคมภายในเมืองโตเกียว ไม่ว่าจะเป็นบนถนนตามสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นช่วงเร่งด่วน เพื่อทำโปรเจคภาพชื่อว่า Tokyo Compression โดยเขาได้ถ่ายภาพรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งเห็นว่ามีผู้คนใช้รถใต้ดินเดินทางเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นเวลาเร่งด่วนที่ผู้คนในโตเกียวเดินทางไปทำงานยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนโตเกียวไปแล้ว แต่สำหรับ Michael นั้นได้ถ่ายภาพดังกล่าวนั้นบ่งบอกถึงว่าภายในตู้รถไฟนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่แออัดอยู่ภายในจำนวนมากเรียกว่าไม่มีพื้นที่ให้ขยับตัวเลยก็ได้ ภาพบางภาพเผยให้เห็นว่า บางคนนั้นถึงขั้นใบหน้าแนบกับกระจกหน้าต่างรถเลยก็มี

ภาพดังกล่าวนั้น เผยให้เห็นถึงสังคมการทำงานของชาวเมืองโตเกียวที่ระบุถึงว่า พวกเขาให้ความสำคัญแก่การทำงานอย่างมากรวมไปถึง เวลาเดินทางที่มีค่า นั้นหมายถึงผลกระทบต่อประสิทธิการทำงานของพวกเขาด้วย