คาดประชากรจะหนาล้นเมืองใหญ่มากขึ้น

สภาวะสังคมในปัจจุบันทั้งเทคโนโลยีต่างๆที่ก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายตัวของเมืองใหญ่ต่างๆทั่วโลกทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าไปในเมืองมากขึ้น คาดว่าในอนาคตประชากรจะหนาแน่นตามเมืองใหญ่มากกว่าบริเวณอื่นของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาเช่น ประเทศไทยในปัจจุบันนับว่าเติบโตอย่างมากโดยเฉพาะในกรุงเทพที่มีการขยายตัวของอาคารบ้านเรือนมากขึ้นโดยเฉพาะ คอนโด ที่เกิดขึ้นมากโดยเฉพาะในชานเมืองที่มีการปลูกคอนโดขึ้นมามากมายเพื่อสอดคล้องกับประชากรที่เพิ่มขึ้นในเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ หากจะกล่าวถึงในอดีตนั้นประชากรในกรุงเทพจัดว่าน้อยกว่าในปัจจุบันอย่างมากโดยในปัจจุบันประชากรในกรุงเทพมีความหนาแน่จัดว่าติดอันดับโลกเลยก็ว่าได้ แม้ว่าอาจน้อยกว่าเมืองใหญ่ติดอันดับโลกอย่าง นิวยอร์ค หรือ โตเกียว ทว่าสำหรับภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ประชากรในกรุงเทพจัดว่ามากที่สุดในพื้นที่เลยก็ว่าได้ นั้นอาจเพราะว่ามีเทคโนโลยี, การคมนาคมการขนส่งที่ทันสมัยและรวดเร็ว เดินทางสะดวกทำให้มีประชากรเดินทางเข้ามามากขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังรวมไปถึงกรุงเทพจัดว่าเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจของประเทศไทยมีงานที่หลากหลายกว่าในต่างจังหวัดที่ส่วนใหญ่เป็นงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในกรุงเทพนั้นมีทั้งงานราชการและงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม ให้เลือกหลากหลายกว่ามากทำให้ผู้คนจากต่างจังหวัดเดินทางเข้าเมืองกรุงมากขึ้น ในปัจจุบันมีประชากรหนาแน่นราวๆ 10 ล้านคน แน่นอนว่ากรุงเทพเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจที่หลากหลายและมีการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้วยังมีการขยายตัวไปตามชานเมืองและปริมณฑลซึ่งจะทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต