เปิดห้องเช่ารูหนูในฮ่องกง ของคนรายได้น้อย

  คงกล่าวไม่ได้ว่าเมืองในปัจจุบันที่มีการขยายตัวอย่างมาก นั้นรวมถึงเศรษฐกิจที่เติบโตมาพร้อมกับค่าครองชีพที่สูงมากขึ้นทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยต่อเดือนนั้น ต้องหาห้องเช่าที่ถูกแม้ว่าจะถูกในโซนนอกไกลจากที่ทำงาน หรือโซนในเมืองที่อยู่ตามซอกซอยแคบๆ ดังเช่น ห้องเช่าขนาดเล็กในฮ่องกง ซึ่งเมืองในฮ่องกงนับว่าติดอันดับค่าครองชีพสูงที่สุดเมืองหนึ่งของโลก

ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเมืองฮ่องกง ซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษมีการขยายตัวมากมายทำให้มีอัตราค่าครองชีพสูง นั้นรวมถึงอัตราค่าเช่าห้องที่แพงขึ้นเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ทำให้คนที่มีรายได้น้อยแบกรับภาระไม่ไหวจึงต้องหาห้องเช่าราคาถูกที่พวกเขาสามารถจ่ายไหว ซึ่งในฮ่องกงนั้นมีห้องเช่าขนาดเล็กที่เรียกว่า บ้านโลงศพ เป็นห้องที่มีพื้นที่แคบมีเนื้อที่เพียง 1.9 ตารางเมตรเท่านั้น แม้ว่าจะเป็นห้องที่แคบไม่ต่างจากโลงศพก็ตาม แต่เป็นที่นิยมแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยเนื่องจากค่าเช่าที่ถูก และเป็นสถานที่ที่สามารถเช่าได้ ดีกว่านอนข้างถนน

ผู้เช่ารายหนึ่งห้องให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่า เขาเองทนกับห้องเช่าที่มีราคาแพงถึง 350 ดอลล่าห์สหรัฐ หรือประมาณ 9000 บาทต่อเดือนไม่ไหว รวมถึงเขาเองเคยอาศัยอยู่ห้องเช่าที่ใช้เป็นกรงกั้นซึ่งไม่ต่างอะไรจากกรงขังสัตว์ เขาได้พบกับห้องเช้าแคบนี้ซึ่งตัวเขาเองก็ยอมที่จะอาศัยเพราะยังดีกว่าห้องแบบกรง หรือ ต้องนอนข้างถนน จากสภาพสังคมนี้ทำให้นักสังคมสงเคราะห์ประเมินว่าผู้ที่ต้องอยู่ห้องเช่าแคบเช่นนี้อาจสูงถึง 2 แสนคนหรือมากกว่านั้น เพราะนอกจากพื้นที่แคบพวกเขาอาจต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมรวมถึงมลพิษทางอากาศด้วย

สังคมเมือง การขยายตัวไม่สิ้นสุด

   ในปัจจุบันเมืองต่างๆทั่วโลกมีการขยายตัวอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ผู้คนทำงาน อาศัย และจำนวนผู้อยู่อาศัยที่มีมากขึ้น ทำให้เมืองขยายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การเติบโตของคอนโดที่มีมากขึ้น การขยายทางรถไฟฟ้าที่สะดวกสบายกว่าสมัยก่อน  คำว่า “เมือง” เป็นคำนิยามที่ใช้กำหนด อาณาบริเวณใดอาณา บริเวณหนึ่งเป็นเขตเมืองของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยบางประเทศใช้ขนาดจำนวนประชากรใน อาณาบริเวณใดอาณาบริเวณหนึ่งเป็นตัวชี้วัด บางประเทศก็ใช้ขนาดประชากรตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป และก็มีบางประเทศใช้ความหนาแน่น

สังคมเมือง คือ บริเวณที่มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมากซึ่งเมืองเป็นศูนย์กลางความเจริญต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา การคมนาคม การเติบโตของที่อยู่อาศัยเช่นคอนโด รวมถึงศูนย์กลางของธุรกิจต่างๆที่ต้องการพนักงานจำนวนมาก ดังนั้นแล้ว เมืองใหญ่ๆมักจะมีประชากรที่มากขึ้นในแต่ละปีซึ่งหมายความว่า ย่อมมีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยขยายกว้างมากขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น กรุงเทพ มีประชากรมากที่สุดในไทยเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการค้า การทำธุรกิจ การทำงานของประชากรที่ต้องการมีรายได้ กรุงเทพในอดีตและปัจจุบันนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากสมัยก่อนบางสถานที่เป็นเพียงทุ่งนากว้างใหญ่ ในปัจจุบันกลายเป็นตึกที่อยู่อาศัย หรือ คอนโด รวมถึงถนนหนทางที่มีการขยายตัวกว้างมากขึ้น

แม้ว่าปัจจุบัน เมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ในประเทศต่างๆจะเป็นศูนย์กลางการทำงานของประชากรซึ่งย่อมมีค่าครองชีพที่สูงมากด้วยเช่นกัน บางที่มีค่าครองชีพสูงกว่ารายได้ต่อเดือนซะอีกซึ่งในอนาคตการขยายเมืองที่ไม่สิ้นสุดอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือน้อยลงในอนาคต