ปัญหาสังคมเมืองแก้ไขได้

เป็นหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าอยากที่จะนำเสนอเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาสังคมภายในเมืองที่ต้องบอกเลยว่าหลายคนก็คงจะเคยพบเจอมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจร ปัญหายาเสพติด ปัญหาการก่ออาชญากรรม หรือปัญหาอื่นๆที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนที่อยู่ในสังคม แน่นอนแล้วว่า การแก้ปัญหาต่างในสังคมเมืองนี้ ก็มีหลากหลายวิธีกันไป ไม่ว่าเป็นการเรียนรู้ การอบรม การปฎิบัติต่างๆ ร่วมไปถึงการรณรงค์และอนุรักษ์ ปัญหาทุกอย่างในสังคมจะคลี่คลายลงได้ ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน ต้องปฎิบัติตามและลงมือทำ ทำแล้วก็นำไปเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทำตามกัน แค่นี้ปัญหาก็จะให้ดีขึ้นเป็นไปตามลำดับอย่างแน่นอน ปัญหาการจราจรจะคลี่คลายได้ก็ต่อเมื่อทุกคนช่วยกันขับรถอย่างระมัดระวังปฎิบัติกฎจราจรแค่นี้ก็ทำให้ปัญหาจราจรที่มีปัญหาก็จะหมดไป รวมไปถึงปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีปัญหามายาวนาน แน่นอนว่ามีวิธีการแก้ไขอย่างชัดเจน การให้ความรู้ อบรม เรื่องราวของโทษของยาเสพติด หรือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรี การเล่นกีฬา ก็ช่วยให้สังคมมีความน่าอยู่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างดีเลยทีเดียว ส่วนการแก้ปัญหาในสังคมในด้านของอาชญกรรมแน่นอน ก็แค่ปรับปรุง เรื่องราวของทัศนคติที่ดี และพัฒนาให้คนไม่ต้องไปก่อการอาชญากรรม โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆที่ตัวเองสนใจและมีความถนัด แค่นี้ปัญหาต่างภายในสังคมเมืองก็จะหมดไปถ้าพวกเราช่วยกันคนละมือ