สุดแออัด เผย ภาพผู้โดยสารรถไฟฟ้าในญี่ปุ่น

ในเมืองใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นนั้นประชากรในเมืองมักจะใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าอยู่บ้าน เนื่องจากคนญี่ปุ่นเห็นว่างานนั้นมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันอย่างมาก เพราะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการทำงาน ซึ่งในแต่ละวันชั่วโมงเร่งด่วนนั้นประชากรมักเดินทางไปทำงาน ส่วนใหญ่โดยใช้รถไฟฟ้าเป็นการเดินทางไปทำงาน ซึ่งมักจะเห็นภาพประชากรเดินไปมาจำนวนมาก ซึ่งประชากรในเมืองใหญ่อย่างโตเกียวนั้นมีจำนวนมากกว่าประชากรกรุงเทพถึง 2 เท่า การเดินทางนั้นจึงต้องใช้รถไฟฟ้าใต้ดินเป็นหลัก ซึ่งมีการเผยภาพของรถไฟใต้ดินที่มีผู้คนแออัดอย่างมาก เพื่อแข่งขันทำเวลาทำงานให้ทัน

มีการเผยภาพของช่างภาพชาวเยอรมันคนหนึ่งชื่อว่า Michael Wolf เขาเดินทางมาเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บภาพ เขาได้มีการถ่ายภาพสังคมภายในเมืองโตเกียว ไม่ว่าจะเป็นบนถนนตามสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นช่วงเร่งด่วน เพื่อทำโปรเจคภาพชื่อว่า Tokyo Compression โดยเขาได้ถ่ายภาพรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งเห็นว่ามีผู้คนใช้รถใต้ดินเดินทางเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นเวลาเร่งด่วนที่ผู้คนในโตเกียวเดินทางไปทำงานยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนโตเกียวไปแล้ว แต่สำหรับ Michael นั้นได้ถ่ายภาพดังกล่าวนั้นบ่งบอกถึงว่าภายในตู้รถไฟนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่แออัดอยู่ภายในจำนวนมากเรียกว่าไม่มีพื้นที่ให้ขยับตัวเลยก็ได้ ภาพบางภาพเผยให้เห็นว่า บางคนนั้นถึงขั้นใบหน้าแนบกับกระจกหน้าต่างรถเลยก็มี

ภาพดังกล่าวนั้น เผยให้เห็นถึงสังคมการทำงานของชาวเมืองโตเกียวที่ระบุถึงว่า พวกเขาให้ความสำคัญแก่การทำงานอย่างมากรวมไปถึง เวลาเดินทางที่มีค่า นั้นหมายถึงผลกระทบต่อประสิทธิการทำงานของพวกเขาด้วย

เจาะลึกสังคมเมืองของญี่ปุ่น ตอน 1

  ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่และสถานที่ที่สวยงาม สถาปัตยกรรมที่ตระการตาและคงอยู่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเราจะเห็นว่านอกจากวัฒนธรรมเก่าแก่ รวมถึงสถานที่ที่สวยงามแล้ว คนญี่ปุ่นมีมารยาทในการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมาก เนื่องจากคนญี่ปุ่นถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเรื่องมารยาททางสังคม

ทีนี้การทำงาน การอยู่ร่วมกันในสังคมของญี่ปุ่นเป็นอย่างไร เนื่องจากเราเป็นนักท่องเที่ยวเราอาจไม่รู้ลึกถึงการทำงาน การอยู่ร่วมสังคมของญี่ปุ่น ซึ่งมีอีกด้านที่เราไม่เคยรู้มาก่อน เรามาเจาะลึกถึงสังคมเมืองในญี่ปุ่นกันว่าสังคมของเขาเป็นอย่างไร

ในสังคมญี่ปุ่นโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่าง โตเกียว ซึ่งเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีเทคโนโลยีมากมาย ผู้คนมากมายรวมถึงแฟชั่นต่างๆ สังคมเมืองโตเกียวส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานซึ่งในแต่ละวันต้องทำงานวันละหลายๆชั่วโมงหรือต้องค้างคืนที่บริษัทก็มี บริษัทในญี่ปุ่นส่วนมากต้องการคนที่มีประสิทธิภาพมากและต้องมีการแข่งขันกันทางธุรกิจรวมถึงค่าครองชีพที่สูงมาก พวกเขาต้องทำงานให้คุ้มค่าเพื่อได้เงินเดือนที่สูงขึ้นในการใช้ชีวิต ซึ่งคนญี่ปุ่นในเมืองใหญ่ส่วนมากจะใช้เวลาอยู่กับงานมากกว่า เวลาส่วนตัว อีกทั้งเรื่องของการแสดงออก สังคมญี่ปุ่นจะเป็นกลุ่มใหญ่และมีการแสดงออกในทางที่เหมือนกัน ดังนั้นคนญี่ปุ่นจึงไม่กล้าพูดหรือแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองคิด คนญี่ปุ่นเลือกที่จะปฏิบัติตัวให้กลมกลืนกับคนส่วนมากเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมากกว่าจะเป็นตัวของตัวเองที่แตกต่าง หากคิดในทางที่แตกต่างจะถูกมองว่าเป็นคนไม่เข้าพวก ซึ่งสังคมเป็นตัวกำหนดตัวตนมากกว่าจะเป็นตัวเอง