มนุษย์มีเวลาในออฟฟิศมากกว่าที่บ้าน

สภาวะสังคมเมืองในปัจจุบันนั้นมีการพบว่า ผู้คนใช้เวลาภายในออฟฟิศที่ทำงานมากกว่าอยู่บ้านรวมถึงเวลาส่วนตัวบางคนต้องให้เวลากับงานอีกด้วยซึ่งมันเป็นปัญหาระยะยาวที่กำลังจะเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นแล้ว ด้วยเศรษฐกิจที่ตอนนี้ข้าวของและค่าครองชีพในไทยนั้นต่างส่วนทางกัน บางคนเงินเดือนน้อยแต่จำเป็นต้องซื้อของแพงๆ ซึ่งต้องเอาเวลาให้กับการทำงานเพื่อให้มีรายได้เสริม โดยส่วนใหญ่ผู้คนใช้เวลานั่งทำงานในออฟฟิศวันละ 8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย รวมถึงวันหยุดที่บางคนหยุคเพียงวันเดียว สภาวะนี้ส่งผลให้เกิดภาวะความเครียดต่างๆ เข้ามามากมาย ของผู้คนและเวลาส่วนตัวที่น้อยนิดอาจเป็นปัญหาของครอบครัวตามมาอีกมากมาย สังคมเมืองในปัจจุบันจัดว่ามีการแข่งขันสูงมาก โดยผู้คนต้องแข่งกับเวลากับการทำงานที่เข้ามาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ในอนาคตจนบางครั้งลืมไปว่าการทำงานโดยไม่หยุคพักเลยนั้นส่งผลต่อสุขภาพอย่างมาก เราถึงบางคนอาจต้องใช้เวลาในออฟฟิศมากกว่า 8 ชั่วโมงด้วยซ้ำ สาเหตุของการที่ผู้คนต้องอยู่ในที่ทำงานและให้เวลามากกว่าอยู่ที่บ้านนั้นอาจเพราะภาวะการแข่งขันสูง รวมถึง รายรับที่ได้มานั้นมันส่วนทางกับรายจ่ายที่ต้องเสียไป ซึ่งภาวะเหล่านี้ทำให้ผู้คนต้องแข่งขันกับเวลาให้กับงานมากกว่าอยู่ที่บ้าน ซึ่งแน่นอนว่ายังไม่รวมกับการเดินทางจากบ้านมาถึงที่ทำงานที่ต้องเผื่อเวลารถติดหลายๆอย่างที่ผู้คนในเมืองต้องเผชิญ ดังนั้นแล้วหากใครคิดว่าการใช้เวลาอยู่ในออฟฟิศมากเกินไป ควรหาเวลาว่างพักผ่อนอยู่ที่บ้านบ้างจะส่งผลดีต่อตัวเรามากขึ้นหรืออาจหาเวลาไปท่องเที่ยวพักผ่อนซึ่งก็ถือว่าเป็นการชาร์ทแบตร่างกายไปในตัว